Διαδικασία Ανακύκλωσης Χαρτιού

Ανακύκλωση είναι η επαναφορά χρησίμων υλικών στον φυσικό και οικονομικό κύκλο και περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που έχουν σκοπό την ανάκτηση αυτών των υλικών και την προώθησή τους για την παραγωγή νέων προϊόντων. Πρόκειται δηλαδή για μια αλυσίδα ενεργειών, όπου πρωταγωνιστεί ενεργά ο απλός πολίτης.

Η ανακύκλωση είναι δείγμα πολιτισμού κάθε κοινωνίας!

Η περιβαλλοντολογικά και κοινωνιολογικά ορθολογική διαχείριση των απορριμάτων κρίνεται πλέον απαραίτητη, για την συνέχιση της ανθρώπινης επιβίωσης. Μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε αρμονία με το περιβάλλον, όπου ζει και δημιουργεί, αντί να τον αποξενώνει από την φύση.

Ένα από τα πιο διαδεδομένα υλικά ανακύκλωσης είναι το χαρτί. Η κατανάλωση χαρτιού στις αρχές του 20ου αιώνα (1915) ήταν 5.000.000 τόνοι για ολόκληρο τον πλανήτη. Στις μέρες μας η κατανάλωση ξεπερνάει τους 200.000.000 τόνους τον χρόνο.
Σημαντικά οικοσυστήματα απειλούνται από την κατανάλωση χαρτιού. Το χαρτί είναι φυσικό προϊόν, όμως η παραγωγή και η υπερκατανάλωσή του κοστίζει στο περιβάλλον. Πολλές είναι οι δραστηριότητες που επιβαρύνουν το περιβάλλον σε όλη την διάρκεια της ζωής του χαρτιού (κύκλος ζωής χαρτιού), από την στιγμή που φυτεύεται ένα δέντρο ή κόβεται μέχρι να μετατραπεί σε χαρτί, να φτάσει στα χέρια του καταναλωτή και να αχρηστευτεί.
Η σπατάλη χαρτιού ασκεί υπερβολικές πιέσεις πάνω στα δάση του πλανήτη. Αν μειώσουμε την περιττή κατανάλωση χαρτιού, αν βελτιώσουμε τα προγράμματα ανακύκλωσης, μπορούμε να ελαφρύνουμε τις πιέσεις που ασκούνται στα δάση.
Αυτή την ανάγκη για μείωση των πιέσεων πάνω στα δάση, ο εφημέριος π. Ευστράτιος Φελέκης και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού μας την κατανόησαν και πρωτοπορώντας την εποχή εκείνη (1987) σε σχέση με άλλους ναούς, καθιέρωσαν την ανακύκλωση χαρτιού στο Ναό μας.
Βεβαίως η ανακύκλωση χαρτιού συνδέεται και με οικονομικό όφελος. Ο Ναός μας, την εποχή έναρξης της ανακύκλωσης, είχε ανάγκη και από οικονομικούς πόρους, για την αποπληρωμή χρεών και την συνέχιση των εργασιών ανέγερσης.
Το χαρτί συγκεντρώνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο πίσω μέρος του ναού, δίπλα από το Κέντρο Νεότητας. Το προς ανακύκλωση χαρτί το προσκομίζουν ενορίτες και φίλοι της ενορίας μας από τις γύρω περιοχές. Συνολικά, κάθε χρόνο, συγκεντρώνεται ποσότητα περίπου 20 τόνων χαρτιού.
Η δραστηριότητα αυτή γίνεται τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με το εργοστάσιο ανακύκλωσης χαρτιού του κου Γιώργου Σχίζα που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τα χρήματα που συγκεντρώνονται από την ανακύκλωση του χαρτιού, διατίθενται για τις ανάγκες αποπεράτωσης των έργων του Ναού.

Γενικά είναι άξιο αναφοράς ότι με έναν τόνο ανακυκλωμένο χαρτί κερδίζουμε:

1. Σώζουμε 17 δέντρα
2. Εξοικονομούμε ενέργεια και κατανάλωση νερού κατά 50%
3. Πετυχαίνουμε 74% λιγότερη ρύπανση
4. Μειώνουμε τα απορρίματα προς τις χωματερές
5. Δημιουργούμε πενταπλάσιες νέες θέσεις εργασίας