Την Παρασκευή 25 Μαρτίου τελέσθηκαν δύο ακολουθίες Χαιρετισμών της Θεοτόκου η πρώτη στης 5 μ.μ. την οποία τέλεσε ο π. Αλέξανδρος και η δεύτερη στης 7 μ.μ. την οποία τέλεσε ο π. Ευστράτιος.

1223