Από την περιφορά του ιερού επιταφίου στους κεντρικούς δρόμους της ενορίας μας στην οποία συμμετέχουν χιλιάδες πιστοί με ευλάβεια, με πρώτο τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιο Μαυρίδη.

1189